Privacy regelement

 Privacy regelement

Via Graphix photos worden privacy gevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
Graphix Photos houdt zich aan de eisen van de privacywet. Hieronder vindt u ons regelement.

Wie is Graphix Photos
Onze website is https://www.graphixphotos.nl
Hieronder vindt u ons volledige Privacy Reglement.
Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen.

Via Graphix Photos worden privacy gevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
Graphix Photos hecht waarde aan de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens.
Dat betekent onder andere dat:

Graphix Photos duidelijk vermeld met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
Dat doen wij via deze privacyverklaring:

  • Graphix Photos verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden zoals de communicatie tussen u en Graphix Photos, het opmaken en verwerken van facturen, het verbeteren en beveiligen van de website, het uitvoeren van overeenkomsten tussen u en Graphix Photos.
  • Graphix Photos u eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
  • Graphix Photos passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • Graphix Photos uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  • Foto’s zullen bewaard worden  in het kader van ondernemersbelang en journalistiek belang bewaard Graphix Photos uw beeld/foto zolang het nodig is voor  diens aard.

Graphix Photos is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Graphix Photos raadt u aan deze privacy reglement zorgvuldig te lezen. 

Cookies
Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Gebruik van persoonsgegevens: Bij het opvragen van een offerte/opdracht heeft Graphix Photos enkele persoonsgegevens van u nodig.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde offerte of opdracht, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens

Bewaartermijn
Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het aanmaken van offertes en opdrachten die verwerkt worden in facturen.
Wanneer u bij ons een offerte of opdracht aanvraagt, maakt Graphix Photos  voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens.

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen. Daarna bewaard Graphix Photos de gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Reclame
Graphix Photos werkt niet met mailchip e.o. andere mailingsprogramma’s om uw gegevens aan derde te versturen. Ook niet om u op de hoogte te houden van aanbiedingen e.d. Graphix Photos werkt af en toe op TFP (time for Portfolio) basis, indien dat zo is, kan Graphix Photos uw foto’s plaatsen ter publicatie.
Meer hierover in onze algemene voorwaarden.

Contactformulier
Graphix Photos bied via de website, de mogelijkheid om aanvragen te versturen middels een e-mailadres. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij publiceren uw klant/NAW gegevens niet.
Verstrekking aan derden: Indien facturen niet betaald worden, zullen uw gegevens doorgestuurd worden naar ons deurwaarders kantoor.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wijzigingen in onze privacyverklaring: Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Hou onze website dus zelf in de gaten om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van onze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft welke betrekking heeft tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd zich wenden tot Autoriteit persoonsgegevens.

Contact:
Graphix Photos | Correspondentie adres:  De Tol 194 2266EM Leidschendam | T. +31 (0)6-27011011 |W. www.graphixphotos.nl | E. info@graphixphotos.nl